ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ__
Ο λαός του Ιράκ για δεκαετίες έχει υποφέρει από πολέμους, κυρώσεις και τύραννους και τώρα υπάρχει μια ανθρωπιστική υποχρέωση να βοηθήσει τους συμπατριώτες.

Ο ανθρωπισμός ιστορικά υπήρξε βασική αξία για την οικογένεια Αλ Κάσλοκ, ξεκινώντας από τον Χατζί Χουσεΐν Αλ Κάσλοκ και εξελίχθηκε σήμερα στο Ίδρυμα Αόν Αλ Κάσλοκ. Ξεκίνησε ως πρόγραμμα υποστήριξης των φτωχών και διωκόμενων οικογενειών στο νότιο Ιράκ και επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές της χώρας. Το ίδρυμα χρηματοδοτείται πλέον με το 10% των κερδών του Ομίλου Αλ Κάσλοκ.

Οι κύριοι στόχοι του Ιδρύματος είναι:

  • Ενθάρρυνση των παιδιών να επικεντρωθούν στη μελέτη και στη μείωση του αναλφαβητισμού
  • Προώθηση των γυναικών στην απασχόληση
  • Επιλογή και χρηματοδότηση ταλαντούχων μαθητών και στήριξη τους στη σύνεχεια των σπουδών τους
  • Ευκαιρίες απασχόλησης στην επιχείρηση του Ομίλου Al Khashlok
  • Βοήθεια προς τους ηλικιωμένους, ορφανά και άτομα με σωματικές και διανοητικές αναπηρίες
  • Οικονομική υποστήριξη οικογενειών με ανάγκες

Το Ίδρυμα παρέχει ιατρική περίθαλψη στα παιδιά του Ιράκ, τα στέλνει σε νοσοκομεία στην Ευρώπη για θεραπεία.

Μια ισχυρή σχέση μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και του Δρ. Αόν Αλ Κάσλοκ καθιστά την Ελλάδα ως κύριο προορισμό των παιδιών που υποφέρουν. Το έργο αυτό συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες και θα συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον, με την ελπίδα ότι μια μέρα το Ιράκ θα έχει τις απαραίτητες ιατρικές εγκαταστάσεις για να εξυπηρετήσει το λαό του.

Το Ίδρυμα παρέχει ιατρική περίθαλψη και έχει δημιουργήσει πολλαπλά εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στους νέους αλλά εξυπηρετούν και τις μεγαλύτερες ηλικίες.

Επιπλέον, το Ίδρυμα έχει δημιουργήσει πολλαπλά εκπαιδευτικά κέντρα, τα οποία δεν περιορίζονται μόνο στους νέους αλλά εξυπηρετούν και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Αυτά τα κέντρα – που παρέχουν μαθήματα γενικής εκπαίδευσης – στοχεύουν συγκεκριμένα στις ιρακινές γυναίκες δίνοντας τους τη φιλοδοξία και την ευκαιρία να συμμετάσχουν στις τοπικές κοινότητες καθώς και στο εθνικό τους καθεστώς.