ΗΓΕΣΊΑ ΜΈΣΩ ΟΡΆΜΑΤΟς ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑς

ΗΓΕΣΊΑ ΜΈΣΩ ΟΡΆΜΑΤΟς ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑς

ΗΓΕΣΊΑ ΜΈΣΩ ΟΡΆΜΑΤΟς ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑς

ΗΓΕΣΊΑ ΜΈΣΩ ΟΡΆΜΑΤΟς ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑς

ΗΓΕΣΊΑ ΜΈΣΩ ΟΡΆΜΑΤΟς ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑς

Σχετικά με εμάς_
Η Al Khashlok Group είναι μια συλλογή από παγκόσμιες εταιρείες, με ένα χαρτοφυλάκιο που εκτείνεται σε ηπείρους, διαφοροποιημένο σε πολλές βιομηχανίες. (About us 1)

Η ομάδα έχει μια σταθερή και αξιόπιστη φήμη με ισχυρή παρουσία στη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Αφρική και τις ΗΠΑ και ένα ιστορικό περισσότερων από 30 χρόνων εξελιγμένων, επιτυχημένων και προηγμένων επενδύσεων. Οι θεμελιώδεις αξίες μας – ακεραιότητα, ταυτότητα και καινοτομία – μας επιτρέπουν να κινηθούμε με οποιοδήποτε ρυθμό, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε κάθε εγχείρημα στο οποίο αφιερώνουμε τους εαυτούς μας. Το επιτυγχάνουμε αυτό αξιοποιώντας την εξαιρετικά εξειδικευμένη, πολυπειθαρχημένη και έμπειρη ομάδα των επαγγελματιών μας για την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την επέκταση των συμφερόντων και των επενδύσεών μας σε όλο τον κόσμο.

Το μοναδικό τους μίγμα της παράδοσης και της καινοτομίας επιτρέπει στην ομάδα να κατανοήσει και να επιτύχει τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές που παράγουν δημιουργικές λύσεις και στρατηγικές.

Οι θεμελιώδεις αξίες μας – ακεραιότητα, ταυτότητα και καινοτομία – μας επιτρέπουν να κινηθούμε με οποιοδήποτε ρυθμό, σε οποιαδήποτε απόσταση, σε κάθε εγχείρημα στο οποίο αφιερώνουμε τους εαυτούς μας.