Παραγωγή Αραβικών_
Με τα στερεά θεμέλια της οικογένειας στην κατασκευή και το εμπόριο, η ομάδα μπόρεσε να μεταδώσει την εμπειρογνωμοσύνη της και την ενσωματωμένη γνώση της στις παγκόσμιες αγορές.

Αρχικά η οικογένεια διηύθυνε ένα εργοστάσιο οθόνης παραθύρων, μεταξύ άλλων, για δεκαετίες στο Ιράκ και το λογικό επόμενο βήμα ήταν να λάβει αυτή την επάρκεια σε παγκόσμια κλίμακα.

Το 1990 – τρία χρόνια μετά τη δημιουργία του ομίλου – αρχίσαμε να συνεργαζόμαστε με έναν παγκόσμιο ηγέτη της παραγωγής και διανομής μιας ποικιλίας προϊόντων καπνού.