ΕΜΠΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ_
Με την πολυετή παρουσία της οικογένειας στο χώρο της Βιομηχανίας και του Εμπορίου, ο όμιλος μπόρεσε να μεταδώσει την εμπειρία του και την τεχνογνωσία του στις παγκόσμιες αγορές.

Αρχικώς, η οικογένεια εγκατέστησε ένα εργοστάσιο παραθύρων, μεταξύ άλλων, εδώ και δεκαετίες στο Ιράκ και το επόμενο βήμα ήταν να επωφεληθεί αυτής της ικανότητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Το 1990 – τρία χρόνια μετά τη δημιουργία του ομίλου – ξεκινήσαμε συνεργασία με έναν παγκόσμιο ηγέτη στην παραγωγή και διανομή ποικιλίας προϊόντων καπνού.