ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ_
Το ιδιωτικό κεφάλαιο είναι ένας από τους βασικούς τομείς της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας - ο κινητήρας πίσω από την επιχειρηματική δραστηριότητα που οδηγεί στην παραγωγικότητα, την οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία στις παγκόσμιες αγορές.

Ο όμιλος Al Khashlok πιστεύει ότι το κλειδί για την επιτυχία στον τομέα αυτό είναι η διάκριση της αξίας σε μια συντριπτική και συνωστισμένη αγορά, επενδύοντας στις πιο μεγάλες εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων στον κόσμο.

Ο ‘ομιλος Al Khashlok είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίξει τόσο την καινοτομία στις αναπτυγμένες χώρες όσο και την ανάπτυξη των αναδυόμενων οικονομιών.