ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ_
Τα ακίνητα πάντα υπήρξαν μια βασική επένδυση για τον όμιλο λόγω της θεμελιώδους πίστης στην υπόσταση τους, την αξία τους και τον σκοπό τους.

Η απόκτηση και διαχείριση ακινήτων υψηλής αξίας σε προνομιακές τοποθεσίες στις παγκόσμιες πόλεις έχει γίνει βασική επενδυτική πολιτική του Ομίλου Al Khashlok. Μεταξύ της ποικίλης συλλογής του χαρτοφυλακίου ακινήτων, συμπεριλαμβάνονται ξενοδοχεία, οικιστικές μονάδες και επιλεγμένα εμπορικά ακινήτα.

Για να επιλεγεί, κάθε επένδυση πρέπει να είναι ένα μοναδικό ακίνητο σε προνομιακή τοποθεσία για να μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές επενδυτικές αξίες του ομίλου οι οποίες είναι η τελειότητα, η αποδοτικότητα και η ελίτ.

Παράλληλα με τις επενδύσεις τόσο σε οικιστικά όσο και σε εμπορικά ακίνητα, ο όμιλος απολαμβάνει σημαντική επιτυχία σε επενδύσεις στα ξενοδοχεία. Όπως συμβαίνει και με άλλες επενδύσεις σε ακίνητα, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού εξυπηρετούν τους κορυφαίους κλάδους της αγοράς, συμβαδίζοντας με κορυφαία εμπορικά σήματα φιλοξενίας.

Εκτός από την απόκτηση ακινήτων, ο όμιλος έχει ένα γερό υπόβαθρο στην κατασκευή, όπου πολλά διοικητικά μέλη έχουν Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά στην Πολιτική Μηχανική. Επομένως, ο όμιλος είναι σε θέση να εμπλακεί στην ανάπτυξη ακινήτων τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, εφαρμόζοντας την εμπειρογνωμοσύνη τους και στους δύο τομείς. Αυτό μας επιτρέπει να έχουμε μια μοναδική προοπτική τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην απόκτηση του ακινήτου, την κατανόηση της διαδικασίας από το στάδιο του σχεδιασμού μέχρι την κατασκευή και στη συνέχεια τη διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου.

Για να αποφύγουμε πολλές από τις περιβαλλοντικές παγίδες της κατασκευής, διασφαλίζουμε ότι κάθε έργο χρησιμοποιεί κατάλληλα και επαρκή μέτρα βιωσιμότητας.